مصطفی نداف چهارشنبه 2 تیر 1395 11:35 ب.ظ نظرات ()
این متن یك گزارش نیروی هوائی عراق است كه در آن به صورت رسمی به اهداف ایرانی كه در روز 31 شهریور و یكم مهر ماه 1359 مورد حمله قرار گرفته اند بعلاوه یگانهای شكاری بمب افكن نیروی هوائی عراق كه در اجرای حمله مذكور شركت داشته اند اشاره شده است . راوی این گزارش دكتر علوان العبوسی از خلبانان و فرماندهان قدیمی نیروی هوائی عراق است كه خود او در روز اول و دوم جنگ تحمیلی فرماندهی اسكادران بمب افكن های SU-22 عراق را در حمله به پایگاه هوائی شاهرخی بر عهده داشته است .


گزارش خسارات حمله گسترده هوائی نیروی هوائی عراق بر ضد اهداف راهبردی ایران در 31 شهریور ماه 1359


به یادبود سی وپنجمین سالگرد پاسخ گسترده نیروی هوائی كشورمان بر ضد اهداف راهبردی ایران در 22 ایلول 1980 – 31 شهریور ماه 1359 – و طبق گزارش مدیریت عملیات فرماندهی نیروی هوائی ، برایتان شرح دو حمله هوائی وسیع نیروی هوائی عراق به همراه نتایج حاصل از این حملات را بیان می كنم .

برای انجام نخستین حمله گسترده هوائی به اهداف (فرودگاه ) راهبردی در ایران ، یگان های پروازی به این شرح تخصیص یافت :

فرودگاه مهرآباد – چهار بمب افكن TU-22 جمعی گردان 36 مستقر در پایگاه هوائی تموز
فرودگاه اصفهان - چهار بمب افكن TU-16 جمعی گردان 10 مستقر در پایگاه هوائی تموز
فرودگاه وحدتی دزفول – چهار فروند Mig-23B جمعی گردان 29 مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده
فرودگاه امیدیه ، آغاجاری - هشت فروند Mig-23B جمعی گردان 49 مستقر در پایگاه هوائی تموز
فرودگاه شیراز - دو بمب افكن TU-22 جمعی گردان 36 مستقر در پایگاه هوائی تموز
فرودگاه شاهرخی – دوازده بمب افكن SU-22 جمعی گردان یكم و گردان 44 مستقر در پایگاه هوائی الحریه + شش فروند Mig-23B جمعی گردان 59  مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده
فرودگاه بوشهر - دوازده بمب افكن SU-22 جمعی گردان 109 مستقر در پایگاه هوائی الوحده
فرودگاه تبریز - شانزده بمب افكن SU-22 جمعی گردان پنجم مستقر در پایگاه هوائی فرناس
فرودگاه كرمانشاه – دوازده فروند Mig-23MS جمعی گردان 39 مستقر در پایگاه هوائی تموز
فرودگاه همدان - چهار بمب افكن SU-22 جمعی گردان یكم مستقر در پایگاه هوائی الحریه
فرودگاه رضائیه – هشت فروند Mig-21 جمعی گردان 11 مستقر در پایگاه هوائی فرناس
فرودگاه سقز - هشت فروند Mig-21 جمعی گردان 47 مستقر در پایگاه هوائی الحریه     
فرودگاه سنندج - شش فروند Mig-21 جمعی گردان 47 مستقر در پایگاه هوائی الحریه     
فرودگاه شاه آباد - هشت فروند Mig-21 جمعی گردان 17 مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده
فرودگاه اهواز - چهار فروند Mig-23B جمعی گردان 49 + چهار فروند Mig-21 جمعی گردان 14مستقر در پایگاه هوائی (امام) علی
رادار دهلران – دو بمب افكن SU-7 جمعی گردان 8 مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده
رادار كرمانشاه - دو بمب افكن SU-7 جمعی گردان 8 مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده
رادار پدافند هوائی دزفول - دو بمب افكن SU-7 جمعی گردان 8 مستقر در پایگاه هوائی ابی عبیده


آنچه كه در بالا ذكر شد ، نمایی كلی از یكان های شركت كننده در حملات هوائی عراق در روز 31 شهریور ماه 1359 بر علیه اهداف در خاك ایران بود . اكنون در ذیل نتایج دور اول حمله بر اساس گزارش رسمی فرماندهی نیروی هوائی عراق (صفحه 13 الی 19 ) و نیز انجام حملات پراكنده و تكمیلی در ادامه حمله گسترده هوائی اول كه در همان روز صورت گرفته اعلام می گردد :

فرودگاه امیدیه آغاجاری – در ساعت 1200 با پنج فروند Mig-23 مورد حمله واقع و باندهای فرود مستقیما مورد اصابت قرار گرفته و فرودگاه از خدمت خارج شد .
رادار دهلران – در ساعت 1200 با دو بمب افكن SU-7 مورد حمله قرار گرفته و مستقیما مورد اصابت واقع گردید .
فرودگاه دزفول – جاده اصلی – در ساعت 1209 با سه فروند Mig-23 مورد حمله واقع و باندهای فرود باضافه آشیانه هواپیماها مورد اصابت قرار گرفتند .
فرودگاه اهواز – در ساعت 1210 با دو فروند Mig-23  + چهار فروند Mig-21  مورد حمله قرار گرفت و باند اصلی مورد اصابت واقع شد و فرودگاه از خدمت خارج گردید .
پدافند هوائی كرمانشاه - در ساعت 1210 و 1215 توسط چهار فروند هواپیمای Hunter مورد حمله قرار گرفت و و رادارهای آن مستقیما مورد اصابت واقع گردید .
پایگاه وحدتی (دزفول) – در ساعت 1215 با نه فروند Mig-23 مورد حمله واقع و باند فرود و منطقه توقف هواپیماها مورد اصابت قرار گرفت ولی تمام هواپیماها در آشیانه ها بودند . پدافند هوائی پایگاه مقاومت شدیدی از خود نشان داده و سه فروند از هواپیماهای دسته مهاجم را مورد اصابت قرار داد . ( در مورد هواپیماهای مورد اصابت قرار گرفته در پائین توضیح داده شده است . )  
پایگاه هوائی تبریز – در ساعت 1216 دقیقه با یازده بمب افكن SU-22 مورد حمله قرار گرفته و نیمه اول باند اصلی و یك سوم اول از باند دوم به همراه خزشراه ها در سه نقطه مورد اصابت مستقیم واقع گردیدند ضمن آنكه یك فروند هواپیمای حمل و نقل بوئینگ 747 موجود در فرودگاه نیز احتمالا مورد اصابت قرار گرفته است .
پایگاه هوائی شاهرخی – در ساعت 1218 دقیقه با شش فروند Mig-23 و در ساعت 1230 با یازده بمب افكن SU-22 مورد حمله قرار گرفته و باند اصلی و محل توقف هواپیماها و مخازن سوخت مورد اصابت قرار گرفت . پدافند هوائی این پایگاه مقاومت شدیدی از خود به نمایش گذاشت .
فرودگاه شاه آباد – در ساعت 1218 دقیقه با پنج فروند Mig-23MC مورد هجوم واقع شد اما بدلیل نامساعد بودن شرایط جوی ، هدف مشاهده نگردید .
پایگاه هوائی بوشهر – در ساعت 1226 با دوازده بمب افكن SU-22 مورد هجوم واقع و باند اصلی و خزشراه ها در نقاط مختلف مورد اصابت قرار گرفت و به برخی تاسیسات پایگاه نیز آسیب وارد آمد.
رادار و پدافند هوائی دزفول – در ساعت 1228 با هشت فروند بمب افكن SU-7 مورد هجوم واقع شد و رادار اصلی مستقیما مورد اصابت قرار گرفت .
پایگاه كرمانشاه – در ساعت 1230 با یازده فروند Mig-23MS مورد هجوم واقع و باند اصلی كاملا منهدم و محل استقرار هواپیماها نیز مورد اصابت قرار گرفت .
پایگاه هوائی مهرآباد تهران – در ساعت 1243 دقیقه با چهار بمب افكن TU-22 مورد هجوم واقع و باند اصلی و خزشراه ها و نیز هواپیماهای موجود در پایگاه مورد اصابت واقع شدند.
فرودگاه همدان – در ساعت 1240 با چهار بمب افكن SU-22 مورد هجوم واقع شد و باند اصلی از قسمت نیمه و انتها مورد اصابت واقع گردید.
پایگاه هوائی شیراز – در ساعت 1250 با دو بمب افكن TU-22 مورد حمله واقع شد و تمام باند اصلی فرود منهدم گردید.
فرودگاه خاتمی اصفهان – در ساعت 1251 با سه بمب افكن TU-16 مورد حمله واقع و آشیانه ها و بخش سمت چپ باند فرود مورد اصابت قرار گرفت ( یك فروند بمب افكن TU-16 به خلبانی عادل عثمان قبل از ورود به خاك ایران به كوه های مرزی برخورد و منهدم شد )
فرودگاه سنندج – در ساعت 1250 با شانزده فروند Mig-21 مورد هجوم واقع و باند اصلی و فرعی فرودگاه مورد اصابت قرار گرفت ( یك فروند Mig-21 بدلیل برخورد تركش بمب های فرمانده دسته سرنگون شد ) .
فرودگاه سقز – در واقع یك باند فرود متروكه بود كه در ساعت 1253 با پنج فروند Mig-21 مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد .
فرودگاه رضائیه – در ساعت 1210 با شش فروند Mig-23 مورد حمله واقع شد اما بدلیل وجود مه ، هدف مشاهده نگردید و به جای آن محل تجمع نیروهای ایرانی در منطقه هدف قرار گرفت .

یك جنگنده F-5 ایرانی در حال تعقیب یك بمب افكن توپولف TU-16 عراقی . این تصویر توسط خدمه عراقی از سایه جنگنده ایرانی گرفته شده است .
بخشی از تلفات نیروی هوائی عراق در روز نخست حمله به ایران – 31 شهریور ماه 1359


سروان خلبان ذنون علی
نوع جنگنده : Mig-23BN
تاریخ فوت : 31 شهریور ماه 1359
گردان : 49 شكاری مستقر در پایگاه (امام) علی
نحوه فوت : به مرحوم ذنون علی ماموریت داده شد تا در روز نخست جنگ (تحمیلی ) پایگاه هوائی وحدتی دزفول را مورد حمله قرار دهد اما هواپیمایش از سوی پدافند هوائی منطقه مورد اصابت قرار گرفته و كشته شد. او اهل استان نینوی عراق بود.

یك جنگنده هانتر نیروی هوائی عراق


سرگرد خلبان صباح عبدالقادر
نوع جنگنده : هانتر
تاریخ فوت : 31 شهریور ماه 1359
گردان : گردان ششم مستقر در پایگاه هوائی الرشید
نحوه فوت : به یك دسته چهار فروندی از هواپیماهای هانتر به فرماندهی سرگرد خلبان ولید یونس ، صباح عبدالقادر شماره 2 ، سرگرد زهیر عبد حسون شماره 3 و سرگرد ریاض الراوی شماره 4 ماموریت داده می شود تا فرودگاه شاه آباد را مورد حمله قرار دهند . دسته پروازی قبل از طلوع آفتاب به هوا برخاست اما بدلیل تاریكی هواپیماهای شماره 3 و 4 نتوانستند به فرمانده دسته و شماره 2 ملحق شوند . بنا براین دو هواپیما به سمت هدف به پیش رفتند و در آنجا یك دسته چهار فروندی از جنگنده های F-4 ایرانی را دیدند كه در روی زمین آماده برخاست بودند . دو هواپیمای عراقی به دسته هواپیماهای ایرانی در روی زمین حمله برده و آنها را در روی زمین نابود ساختند. در همین حال فرمانده دسته به خلبان صباح اطلاع می دهد كه هواپیمایش بدلیل آتش شدید پدافند هوائی ایران دچار آتش سوزی شده است . خلبان صباح با چتر اقدام به خروج از هواپیما می كند و به نظر می رسد كه توسط یگان های زمینی ایرانی كشته شده است (!)
مكان فوت : فرودگاه شاه آبادستوانیكم خلبان فرید رشید حلمی
نوع جنگنده : Mig-23B
تاریخ فوت : 31 شهریور ماه 1359
گردان : 49 شكاری مستقر در پایگاه (امام) علی
محل فوت : پایگاه هوائی شاهرخی
سبب فوت : در جریان نخستین حمله هوائی گسترده عراق به پایگاه هوائی شاهرخی در روز 31 شهریور ماه 1359 هواپیمایش مورد اصابت واقع و كشته شد.


تصویری بسیار جالب از یك جنگنده Mig-21 كه در سایت هدفگیری یك فانتوم افتاده است . جنگنده میگ مورد اصابت قرار گرفته و چتر سرعت شكن هواپیما در آسمان و در حال فرار باز شده است .
سروان خلبان شهاب العبیدی
نوع جنگنده : Mig-21
تاریخ فوت : 31 شهریور ماه 1359
گردان : 49گردان دانشگاه هوائی
محل فوت : منطقه الریاض – الحویجه       
سبب فوت : مرحوم شهاب به صورت منفرد از دانشگاه هوائی و بدون انتظار برای هواپیمای شماره 2 ( كه بدلیل نقص فنی از پرواز باز مانده بود ) به هوا برخاست . اما قبلا یك دسته پروازی به فرماندهی سرگرد مزاحم صعب حسن و ستوان خلبان ابراهیم یوسف جهت انجام مراقبت هوائی به منطقه اعزام شده بودند . هواپیمای مرحوم شهاب از سوی منطقه چهارم هوائی شناسائی نشد و خود مرحوم هم پاسخی به پیام ها نمی داد . از اینرو به دسته دو فروندی فرمان داده شد تا هواپیمای شهاب العبیدی را رهگیری كنند . هواپیمای شماره دو به خلبانی ابراهیم یوسف التكریتی هواپیمای مرحوم شهاب را با موشك مورد اصابت قرار داده و هواپیما و خلبان در دم نابود می شوند.یك جنگنده F-4E ایرانی كه در نخستین روز حمله عراق به فرودگاه مهرآباد كه با آتش توپ یك بمب افكن TU-22 عراقی به دو نیم شده است . این جنگنده پس از چندین هزار ساعت كار ، تعمیر و بازسازی شد و در سال 1368 به رده عملیاتی بازگشت .برای روز نخست ، فرماندهی نیروی هوائی به این حمله گسترده اكتفاء نمود و بدلیل شرایط جوی ، انجام دور دوم حملات گسترده میسر نشد اما نیروی هوائی عراق ماموریت های پراكنده و منفردی را جهت پوشش و تكمیل حمله نخست به انجام رساند . اكنون به شرح این حملات منفرد در همان روز 31 شهریور ماه 59 و در ادامه نخستین حمله گسترده هوائی می پردازیم :
    
پایگاه هوائی بوشهر – برای بار دوم در ساعت 1552 با شش بمب افكن SU-22 مورد حمله قرار گرفت و باند اصلی فرود و خزشراه ها در چند نقطه مورد اصابت واقع گردید ، آتش پدافند هوائی پایگاه بسیار شدید بود.
پایگاه كرمانشاه – در ساعات 1652 و 1655 با هفت فروند Mig-23MC مجددا مورد هجوم قرار گرفت و باند فرود و مواضع دفاعی در شمال این پایگاه مورد اصابت واقع گردید . هواپیماها شاهد انجام عملیات بازسازی باند اصلی توسط ایرانی ها بودند .
پایگاه هوائی وحدتی – حمله وجدد در ساعت 1710 با شش جنگنده Mig-23 صورت گرفت كه باند فرود و خزشراه ها مورد اصابت مستقیم قرار گرفت .
فرودگاه اهواز – در ساعت 1430 با یك جنگنده Mig-23 و چهار جنگنده Mig-21  مجددا مورد هجوم واقع شد كه تاسیسات و فرستنده رادار آن مورد اصابت قرار گرفت .
فرودگاه امیدیه ، آغاجاری – برای نوبت دوم در ساعت 1650 با پنج جنگنده Mig-23  مورد حمله واقع شد و باند فرود ، مخازن سوخت و مهمات و چهار آشیانه هواپیما مورد اصابت واقع گردید.
پایگاه هوائی شاهرخی – در ساعت 1621 و برای بار دوم با چهار بمب افكن SU-22  و در ساعت 1625 برای نوبت سوم با دو بمب افكن SU-22 مورد حمله واقع شد كه باند اصلی فرود پایگاه از خدمت خارج گردید . اما مشاهد شد كه باند فرود بعد از ضربه اول هوائی در حال بازسازی است ضمن آنكه آشیانه هواپیماها نیز ( در اثر حمله نخست ) منهدم شده و نشانه هایی از آتش سوزی در آنها مشاهده می گردید. پدافند هوائی این پایگاه مقاومت شدیدی از خود نشان داد.


یك جنگنده آسیب دیده Mig-21 عراقی در بازگشت از ماموریت

تعدادی از خلبانان گردان شكاری  Mig-21 در یكی از پایگاه های هوائی عراق

این هم یك فانتوم در سایت هدفگیری Mig-21

.